Website disclaimer Winkelcentrum Plein ‘40-’45:

De website van Plein ‘40-’45 en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Winkeliersvereniging Plein ‘40-’45. 

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winkeliersvereniging Plein ‘40-’45. 

Alle door de gebruikers verstrekte persoonlijke gegevens worden door Winkeliersvereniging Plein ‘40-’45 vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt en uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor deze opgegeven zijn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Winkeliersvereniging Plein ‘40-’45  aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Winkelcentrum Plein ‘40-’45 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de hier getoonde informatie. Daar waar gebruik gemaakt wordt van aan deze site gekoppelde internetsites van derden, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze sites.

Privacy voorwaarden:

Er zal zorgvuldig worden omgegaan met uw gegevens en deze worden vertrouwelijk behandeld. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die u aan ons verstrekt. 

Daarnaast gelden onderstaande regels.

De door u op onze website verzonden gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens worden alleen gebruikt voor de directe afhandeling van uw aanvragen, berichten of acties waaraan u heeft deel genomen via deze website.

1.Om de wensen, interesses en demografische gegevens van bezoekers in kaart te brengen, maken wij gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar

2.Bezoekers kunnen zich hiervoor afmelden door naar de volgende website te gaan: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

3.De eigenaar behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.

Winkeliersvereniging Plein ‘40-’45